ENDEITNLESPTJPCNKRRUPLFR HYIP Rater NewBie? Read Articles    Support  Report an error
logo
|
|
New York Moscow Tokyo
Members: 25723 ,  Today: 0
Voorwoord
Algemene informatie
Investeren in het internet
HYIP
Ponzi
Betalingssystemen
E-gold
EvoCash
E-Bullion
INTGold
NetPay
GoldMoney
StormPay
Pecunix
Veiligheid bij het werken met virtuele betalingssystemen
Investeringen in HYIP
Hoe de winst gemaakt wordt
Risico's
HYIP: een betrouwbaarheidsanalyse
De eerste belegging maken
Het vervolg van de investeringscampagne
Gouden regels
 
 
 
 
Article

Investeringen in HYIP


Gouden regels

Er bestaat een aantal gouden regels, waaraan elke deelnemer aan een lucratief investeringsproject zich dient te houden. Veronachtzaming van deze regels kan ertoe leiden dat, in plaats van de verwachte opbrengsten te verkrijgen, de investeerder al zijn opbrengsten verliest en onder een schuldenlast gebukt gaat. Deze gouden regels zijn niet zomaar veschenen; ze zijn uitgewerkt gedurende lange jaren van het deelnemen aan HYIP’s en zijn op de meest effectieve wijze bevestigd: de methode van proberen en experimenteren. Door zich aan de gouden regels te houden, wordt u in staat gesteld de risico’s te minimiseren, de opbrengsten te maximiseren en voorzover het mogelijk is, oplichters te slim af te zijn.

De eerste regel luidt: geef nooit meer geld uit, dan u zich kunt veroorloven. Denk eraan dat het alleen zin heeft die geldoverschotten in lucratieve investeringsprojecten te beleggen, die u normaal geproken aan luxegoederen uitgeeft. Riskeer nooit het geld, dat u in het algemeen aan primaire goederen besteedt. Het is uitermate dwaas het geld, dat opzij is gelegd om voor de huur te betalen, in een HYIP te investeren. Lucratieve investeringsprojecten zijn altijd risicovol. Het is uiterst gevaarlijk het geld te riskeren, dat noodzakelijk is voor uw levensonderhoud.

De tweede gouden regel: Wees niet gierig. Laat zich niet door gierigheid blindgemaakt worden. Zelfs als u gedurende enkele maanden regelmatig dividenden van het programma ontvangt, is het nog geen aanleiding voor het verpanden van uw huis of het aangaan van een lening onder moorddadige procenten.Niemand kan garanderen dat het project, dat vandaag fuctioneert, morgen niet zal sluiten. U kunt met lege handen achterblijven, als u roekeloos al uw geld spendeert.

Hecht geen geloof aan enorme procenten. In de regel wijzen ze er eenduidig op, dat het project een oplichterij of pyramide is. Denk eraan, dat 30-50% maandelijkse opbrengsten een volkomen adequaat kenmerk is. Als men u echter belooft maandelijks meer dan 200% van het beleggingsbedrag uit te keren, dan kunt er zeker van zijn: u heeft met oplichters te maken.

De derde gouden regel: Doe nooit aan spam. Zelfs als het programma hoge referal-uitkeringen in het vooruitzicht stelt, probeer nooit nieuwe gebruikers aan te trekken door middel van het verzenden van spam. Hiermee zult u slechts zowel uzelf als het project schaden.

De vierde gouden regel: hou informatie over wachtwoorden geheim. Een vaak voorkomende fout van een beginnende investeerder is het gebruiken van ййn wachtwoord voor verschillende HYIP’s. Door zo te handelen, stelt u oplichters in staat de toegang tot confidentiлle gegevens te verkrijgen. Een nog grovere fout is hetzelfde wachtwoord bij lucratieve investeringsprojecten en virtuele betalingssystemen. Oplichters verzamelen altijd de wachtwoorden van de gebruikers, die zich bij hun projecten registreren. Vervolgens proberen ze daarmee bij de virtuele beurzen te komen.

Bij het creлren van een wachtwoord, zorg ervoor dat het uiterst moelijk is het te raden. Gebruik wachtwoorden, die uit meerdere woorden bestaan, vesrcheidene symbolen en cijfers bevatten.

Tenslotte, de laatste gouden regel: onderwerp het project, dat uw belangstelling heeft gewekt, altijd aan een zorgvuldige analyse. Alleen door alle aspecten van de activiteiten van het project te bestuderen, alle beschikbare gegevens te contoleren en alle aanvullende informatie te analyseren, kunt u een voorlopige conclusie trekken of het om oplichters of eerlijke ondernemers gaat. Als u het analysestadium overslaat en al uw geld onbezonnen in het eerste het beste project belegt, dat uw interesse heeft gewekt, dan zult u de schuld slechts aan zichzelf kunnen geven, als het project plotseling in elkaar stort.

Verzuim geen enkele van de gouden regels. Slechts door zich daaraan te houden, zult u de risico’s effectief kunnen minimiseren. De investeringsmarkt is niet gesteld op beleggers, die op de gis handelen; proberen te spelen, zonder de eenvoudigste regels in acht te nemen.

Download PDF

Disclaimer: We are in no way affiliated with any of the investment programs listed on our website. The information presented on our website is based on statistics and personal experience only. Please keep in mind that all HYIPs investments are highly risky. We do not recommend you to invest more than you can afford to lose.
Add Your Site | Link to Us | Currency Exchanges | About Us | Terms & Condition | FAQ | Sitemap | Partners
20998
18626101