ENDEITNLESPTJPCNKRRUPLFR HYIP Rater NewBie? Read Articles    Support  Report an error
logo
|
|
New York Moscow Tokyo
Members: 25723 ,  Today: 0
Voorwoord
Algemene informatie
Investeren in het internet
HYIP
Ponzi
Betalingssystemen
E-gold
EvoCash
E-Bullion
INTGold
NetPay
GoldMoney
StormPay
Pecunix
Veiligheid bij het werken met virtuele betalingssystemen
Investeringen in HYIP
Hoe de winst gemaakt wordt
Risico's
HYIP: een betrouwbaarheidsanalyse
De eerste belegging maken
Het vervolg van de investeringscampagne
Gouden regels
 
 
 
 
Article

Investeringen in HYIP

Hoe de winst gemaakt wordt

Veel potentiлle deelnemers aan lucratieve invetseringsprojecten houden zich bezig met de vraag: waar halen de oprichters zulke aanzienlijke middelen vandaan dat ze in staat zijn regelmatig dergelijke serieuze procenten uit te betalen. De opbrengsten komen uiteraard niet uit het niets. Bij serieuze HYIP’s zijn het ervaren economen, die effectieve investeringsschema’s uitwerken; professionals, die een veelheid aan lucratieve projecten uitgewerkt en tot stand gebracht hebben.

Welnu, de voornaamste inkomstenbronnen van High Yield Income Programs zijn als volgt:

   1. Investeringen op de valutamarkt FOREX.
   2. Handel in aandelen van verschillende bedrijven op internationale effectenbeurzen.
   3. Deelnemen aan verscheidene commerciлle totalisators.
   4. De belegging van finaciлn in lucratieve ondernemingen.
   5. Invoer en uitvoer van schaarse goederen.

Dus gebruiken organisators van de programma’s de geaccumuleerde geldmiddelen van de deelnemers feitelijk als omzetkapitaal. Vervolgens, door in lucratieve projecten te investeren en de offshore-status actief te gebruiken, maken ze winst, die niet belast wordt. Zodoende worden bedragen verdiend, die voldoende zijn zowel voor het onderhouden van de activiteiten van de HYIP zelf en de uitkering van de afschrijvingen aan de beleggers, als voor de verdere uitbreiding van het programma.

Op gewone burgers, die niets van ingewikkelde economische procesen afweten, kan het irreлel overkomen dat het belegde bedrag zich letterlijk binnen een maand kan vertweevoudigen en zelfs verdrievoudigen. Een ervaren investeerder kan altijd voorspellen, welke beleggingen winst zullen geven en welke, integendeel, verlies. Beschikkend over een uitgebreide lading van kennis en een aanzienlijke ervaring, is hij in staat gemakkelijk winst te halen uit het schommelen van de prijs van deze of gene goederen.

Veel investeerders hebben een enorm fortuin vergaard aan het schommelen van de valutawiselkoers. Een trader, die bekend is met de bijzonderheden van de valutamarkt, kan het geplaatste kapitaal binnen enkele uren vertweevoudigen. Laten we een voorbeeld geven. Stel dat de trader over $100 beschikt en dat hij van plan is op de verlaging van de eurokoers en een verhoging van de dollarkoers te spelen. De trader leent $9900 interestvrij en verkoopt reeds $10000. Vervolgens koopt hij met het verkregen geld euro’s voor de koers van 0,9755, en over enkele uren verkoopt hij ze door voor de koers van 0,9845. Nadat hij de brocker $9900 teruggeeft, is de netto-winst van de investeerder gelijk aan 90 dollar. Oftewel is de deposito met 90% toegenomen in minder dan ййn etmaal.

Uiteraard kan een poging tot spelen op de schommelingen van de valutakoers voor een onervaren investeerder in een financieel debacle uitmonden. In plaats van de verwachte winst lijdt hij aanzienlijk verlies. Eigenlijk bestaat de rol van alle lucratieve investeringsprojecten juist uit het creлren van een zekere primaire geldfonds uit de beleggingen van de investeerders, waarna, door verscheidene economische schema’s te gebruiken, ze het over winstgevende projecten verdelen. In het binnenste van een HYIP vinden geen productieprocessen plaats, de organisators van het project beheren eenvoudigweg uw kapitaal, helpen het te vergroten. HYIP is een bemiddelaar tussen een particuliere investeerder, die geen mogelijkheden en kennis heeft voor een effectief spel op marktschommelingen, en lucratieve economische subjecten.

Uiteraard kunnen geldmiddelen nog op vele andere manieren niet minder effectief belegd worden, dan met spelen op valutaschommelingen. Bijvoorbeeld, door waardepaieren van stabiel functionerende financiлle organisaties van ontwikkelingslanden aan te schaffen. Dergelijke financiлringsintrumenten zijn wel risicovol, maar dit risico wordt door de grote winstgevendheid gecompenseerd. Daarnaast geven de managers van serieuze HYIP’s er de voorkeur aan zich veilig te stellen en een deel van het ingelegde geld in waardeparieren van bedrijven met een hoge betrouwbaarheidsgraad te plaatsen.

Serieuze HYIP’s zullen hun klanten nooit bedriegen, omdat lucratieve investeringsprojecten een ideaal voorbeeld van wederzijds profijtelijke samerking zijn. Door het kapitaal van de investeerders effectief te beheren, krijgen de oprichters van het programma opbrengsten, die groot genoeg zijn om de beleggers hun dividenden uit te keren en zelf winst te maken.

De snelheid van de kapitaalomzet is op bijvoorbeeld de beurs FOREX aanzienlijk hoger dan de snelheid van de omzet bij gewone zakenactiviteiten, men kan feitelijk binnen een etmaal een paar lucratieve operaties doorvoeren, waardoor dagelijkse of wekelijkse uitkering van dividenden mogelijk wordt gemakt.

Overigens moet men niet uit het oog verliezen dat het grootste deel van de oprichers van de projecten er de voorkeur aan geeft gegevens over concrete inkomstenbronnen geheim te houden uit angst voor oneerlijke concurrenten. Daarom zijn lucratieve investeringsprojecten meestal absoluut niet transparent. Dit heeft echter geen enkele invloed op de regelmatigheid van de uitkeringen of op de “eerlijkheid” van het programma. Managers van serieuze High Yield Income Programs zijn zich zeer goed bewust van de effectiviteit van wederzijds profijtelijke samenwerking en het is onwaarschijnlijk dat ze het vertrouwen van de beleggers op de proef zullen stellen.

Download PDF

Disclaimer: We are in no way affiliated with any of the investment programs listed on our website. The information presented on our website is based on statistics and personal experience only. Please keep in mind that all HYIPs investments are highly risky. We do not recommend you to invest more than you can afford to lose.
Add Your Site | Link to Us | Currency Exchanges | About Us | Terms & Condition | FAQ | Sitemap | Partners
20998
18626101