ENDEITNLESPTJPCNKRRUPLFR HYIP Rater NewBie? Read Articles    Support  Report an error
logo
|
|
New York Moscow Tokyo
Members: 122636 ,  Today: 2661
Voorwoord
Algemene informatie
Investeren in het internet
HYIP
Ponzi
Betalingssystemen
E-gold
EvoCash
E-Bullion
INTGold
NetPay
GoldMoney
StormPay
Pecunix
Veiligheid bij het werken met virtuele betalingssystemen
Investeringen in HYIP
Hoe de winst gemaakt wordt
Risico's
HYIP: een betrouwbaarheidsanalyse
De eerste belegging maken
Het vervolg van de investeringscampagne
Gouden regels
 
 
 
 
Article

Investeringen in HYIP

HYIP: een betrouwbaarheidsanalyse

Voordat u geld belegt in een project, dat uw interesse heft gewekt, moet u elk aspect van het programma analyseren.

De grootte van de regelmatige maandelijkse dividenden
Investeringsbeperkingen
De specialisatie van de activiteiten
Vertrouwen in de organisators van het project
Indruk van de website
Controle van de domain
Contactinformatie
Verschafte materialen en reacties op gespecialiseerde forums
Positie in de ratingsites
Onafhankelijke onderzoeken

Nu gaan we elk van de bovenstaande punten behandelen.

Welnu, ten eerste is het noodzakelijk de grootte van de regelmatige gelduitkeringen te beoordelen, oftewel het procent van het belegde kapitaal, dat de administrators van het project u zullen uitbetalen.

Het belangrijkste hierbij is zich niet te laten verleiden door aanlokkelijke toezeggingen. Als het programma u aanbiedt het geпnvesteerde bedrag dagelijks te vertweevoudigen, kunt u er zeker van zijn, dat er wordt geprobeerd u te bedriegen. De gemiddelde grootte van de dividenden bedraagt bij serieuze HYIP’s 3-4% per dag. Er kunnen lichte afwijkingen voorkomen, zowel de kant van de verhoging als die van de verlaging op. Maar 7-10% per dag duidt er haast eenduidig op dat het programma een ponzi-project is, zodoende zal het geld ten koste van de beleggingen van nieuwe investeerders uitbetaald worden. Zoals we eerder al hebben gezien, stellen dergerlijke programma’s particuliere investeerders niets goeds in het vooruitzicht. Bij sommige projecten zal u een afwisselende wekelijkse winst worden aangeboden, die op de grootte van de programmaopbrengsten gebaseerd is. In de regel zijn dergelijke HYIP’s inderdaad met daadwerkelijke economische activiteiten bezig, streven ze naar een effectieve accumulering van de geldmiddelen van de beleggers en zijn ze niet van plan hun investeerders te bedriegen.

Uit de statistiek blijkt dat de meest serieuze lucratieve investeringsprojecten maandelijkse dividenden ter grootte van 10-50% garanderen. Overigens kunnen de gegeven cijfers variлren, afhankelijk van de specialisering.

Het volgende aspect zijn de investeringsbeperkingen. Daaronder worden beperkingen op het minimale en het maximale beleggingsbedrag bedoeld. Men zou denken dat de minimale “drempel” en het maximale “plafond” van de investeringen op een maximale openheid van het programma wijzen, op de wens tot samenwerking met klanten, die over wat voor financiлle mogelijkheden dan ook beschikken. Echter, de praktijk laat zien, dat serieuze investeringsprojecten altijd een minimaal investeringsbedrag aanwijzen en een maximum instellen. Indien er geen investeringsbeperkingen zijn, dan moet u zich afvragen of het een ponzi-project is; of de organisators er misschien op hopen, door steeds grotere investeringen aan te trekken, de procenten uitsluitend ten koste daarvan uit te betalen.

De statistiekgegevens wijzen uit dat de meest serieuze lucratieve investeringsprojecten een minimaal beleggingsbedrag instellen, ongeveer ter grootte van $25, en het maximum streng beperken.

Zo goed als elk HYIP-project wijst aan met behulp van welke vorm van economische activiteiten er winst gemaakt zal worden. Eerder hebben we al de meest verbreide inkomensbronnen van dergelijke investeringsprogramma’s op een rij gezet, we zullen er niet meer op terugkeren. We strepen aan dat u zeer waarschijnlijk op een Ponzi bent gestuit, als op de website van het programma is aangegeven, dat die zich met “handel op FOREX en andere zakenactiviteiten” bezighoudt. De managers van serieuze programma’s zijn uiteraard niet van plan alle details van hun activiteiten openbaar te maken - in de wereld van online-HYIP’s zijn vele zwendelaars aan het werk, die altijd bereid zijn een stuk van andermans taart af te bijten. Maar er zijn wel schema’s, die alle serieuze programma’s gemeen hebben. De makers van ponzi’s nemen zelden de moeite ingeweikkelde schema’s uit te werken, zij zullen die sowieso niet gebruiken. Oplichters beperken zich meestal tot een paar frasen over het maken van de winst dankzij succesvol spel op de wisselmarkt. De organisators van serieuze programma’s streven er echter altijd naar de investeerder zo uitgebreid mogelijk uit te leggen, hoe zijn spaargeld gebruikt zal worden, uiteraard zonder concrete bedrijfsnamen, investeringsbedragen, namen van traders te noemen.

Er zijn echter gevallen in de HYIP-praktijk geweest, wanneer ponzi-projecten zich behendig voor serieuze projecten hebben uitgegeven, hun administrators zonden de klanten zelfs verslagen van aan de gang zijnde marktschommelingen, informatie over de gemaakte beleggingen. Desondanks bleken die HYIP’s valse projecten te zijn, en de beleggers verloren hun kapitaal.

Het volgende aspect is het vertrouwen in de organisators van het project. Het is de moeite waard de berichten, die de administrators op de forum van hun project achterlaten, aandachtig door te nemen, de advertenties te analyseren. Let op de hoeveelheid tijd, die de organisators van het project op de forum doorbrengen. Als ze beweren dat ze met zaken bezig zijn, dan moeten ze over vrije tijd beschikken. Indien de administrators het halve etmaal op de forum doorbrengen, moet u zich afvragen, of het misschien oplichters zijn.

Indruk van de website is een van de belangrijkste aspecten, die het mogelijk maakt de houding van de organisators van het project tegenover hun creatie te beoordelen. Een goede snelheid, een eigen domain, een functionele vormgeving, handige en effectieve terugkoppelingsmiddelen kunnen uiteraard niet eenduidig de eerlijkheid van de administrators van het programma constateren, maar ze wijzen er op zijn minst op dat ze hun project serieus behandelen en er een aanzienlijk bedrag in geпnvesteerd hebben. Indien de site van het project zich op een gratis server bevindt, geen normale vormgeving heeft en gestolen inhoud bevat, dient dat als een eeduidige aanwijzing dat de administrators niet serieus tegenover het programma staan, en er geen eigen geld in geпnvesteerd hebben. Men moet zich tweemaal bedenken, voordat men zijn spaargeld in een dergelijk project investeert.

Als het project een eigen domain bezit, contoleer hem beslist met behulp van een speciale service “whois” (http://www.nic.com/). Hier kunt u achter de registratiegegevens komen, de contactinformatie, de naam en de achternaam van de persoon, die de domain geregistreerd heeft. Uiteraard geeft deze methode geen enkele garanties, omdat veel domains anoniem geregistreerd worden en de oplichters er gemakkelijk in slagen valse informatie te verstrekken. Het is de moeite waard de gegevens, die door de service “whois” worden verstrekt, te vergelijken met de informatie over de oprichters van het project, die u reeds bezit.

Hoe meer mogelijkheden de administrators van het project bieden voor het onderhouden van een effectieve terugkoppeling, hoe groter het vertrouwen in het project. De mogelijkheid de details en de eigenaardigheden van het programma rechtstreeks met de managers van het programma te bespreken, garandeert op zijn minst de belangstelling van de administrators voor wederzijds profijtelijke samenwerking. Overigens proberen de managers van lucratieve investeringsprojecten vaak hun identiteit anoniem te houden. In de wereld van het moderne zakendoen is dat volkomen normaal en kan het niet als een rechtstreekse aanwijzing op oplichterij worden beschouwd.

Bestudeer zeer aandachtig gespecialiseerde forums, die gewijd zijn aan lucratieve investeringsprojecten. In de regel worden ze bezocht door veel ervaren investeerders, die aan menig programma hebben meegedaan. Het belangrijkst is dat voor nieuwelingen, die zich pas met online-investeren bezig gaan houden. Dankzij omgang op de forums kunt u achter serieuze onvolkomenheden komen bij HYIP’s, die uw interesse hebben gewekt, de mening van de investeerders, die reeds aan het project deelnemen, leren kennen. Waarschijnlijk zijn HYIP-forums de bron van de meest verse en onafhankelijke informatie, het wordt in geen geval aanbevolen, ze te veronachtzamen.

Na de informatie op de rating-sites geanalyseerd te hebben, kunt u te weten komen, of het programma op dit moment dividenden uitkeert, hoe lang ze al bestaat. Overigens hebben deze gegevens een kleinere waarde dan de informatie van de forums, omdat er geen enkele garantie is, dat het project, dat vandaag accuraat dividenden uitkeert, die ook morgen blijft uitkeren.

Ten slotte bestaat er de mogelijkheid om een HYIP door onafhankelijke organisaties te laten controleren. Overigens wordt deze methode vandaag de dag steeds actiever door nieuwe lucratieve investeringsprojecten gebruikt met het doel extra reclame te krijgen en de kans te benutten tussen andere programma’s op te vallen. Om de controle door te voeren moeten de managers van het project reлle contactinformatie verstrekken (adres en telefoonnummer), waarna onafhankelijke organisaties de verstrekte gegevens analyseren en hun verdict uitbrengen. Niet zelden kwamen er echter gevallen voor, wanneer de organisators van de HYIP verkeerde adressen verstrekten (bijvoorbeeld, het adres van een supermarkt of een parkeerplaats) en de goedkeuring van de onafhankelijke organisaties kregen. Dar gebeurt doordat veel organisaties gewoon het feit van het bestaan van dit adres nagaan, zonder andere aspecten van de activiteiten te verifiлren.

Samenvattend kan er geconcludeerd worden, dat geen enkele van de bovenstaande aspecten met zekerheid kan uitmaken of het project een vals of een serieus programma is. Slechts het bestuderen van hun totaliteit kan tot een min of meer adequate beoordeling leiden.

Er bestaat een formule, die het mogelijk maakt een benadering van de levensduur van het project te geven.
De levensduur van het project = (SD + SH + KR) * (NO + NF + WD + GAR) * (NKI + SKW + SKR) *365 / ((KI / SV) * (KO + RT + 1) * (KS + STR)*100000)

waar:
SD = benadering van de vormgevingskosten;
SH = kosten van de hosting;
KR = uitgaven aan reclamecampagne;
NKI = aanwezigheid van contactinformatie;
SKW = overeenkomst tussen de gegeven contactinformatie en de gegevens, die door de service “whois” worden verstrekt;
SKR = overeenkomst tussen de gegeven contactinformatie en reлle adressen en telefoonnummers;
NF = aanwezigheid van een forum, de kwaliteit van zijn vormgeving;
KO = aantal fouten in de tekstinhoud van de website;
RT = verschillen in de tekst (als de inhoud van verschillende sites is gestolen of “van het niets” is geschreven, dan zal de tekst veel tegenstrijdigheden bevatten);
KI = dynamiek van de groei van het antal investeerders in de eerste week van het bestaan van het project.;
SV = beleggingsbedragen;
WD = informatie over zakenactiviteiten, die het programma inkomsten opbrengen, een subjectieve beoordeling van de betrouwbaarheid van de gegevens;
GAR = aanwezigheid van garanties;
KS = het aantal personen, dat zich met het onderhouden van het project bezighoudt;
STR = de locatie van het project;
NO = aanwezigheid van een kantoor.

Elk van de bovenstaande parameters heeft een eigen gewicht, door het in de formule in te vullen, zullen we de benadering van de levensduur van het project krijgen. De formule vas veelvuldig gebruikt in de praktijk en heeft de juistheid van de berekeningen in ongeveer 80% van alle gevallen aangetoond. De fouten in de benadering komen voornamelijk voor in de gevallen, waarin serieuze eigenaars contactinformatie verbergen om redenen, die geen verband houden met de activiteiten van een HYIP.

Download PDF

Disclaimer: We are in no way affiliated with any of the investment programs listed on our website. The information presented on our website is based on statistics and personal experience only. Please keep in mind that all HYIPs investments are highly risky. We do not recommend you to invest more than you can afford to lose.
Add Your Site | Link to Us | Currency Exchanges | About Us | Terms & Condition | FAQ | Sitemap | Partners
©All Rights Reserved 2008-2024
21000
18626103