ENDEITNLESPTJPCNKRRUPLFR HYIP Rater NewBie? Read Articles    Support  Report an error
logo
|
|
New York Moscow Tokyo
Members: 25723 ,  Today: 0
Voorwoord
Algemene informatie
Investeren in het internet
HYIP
Ponzi
Betalingssystemen
E-gold
EvoCash
E-Bullion
INTGold
NetPay
GoldMoney
StormPay
Pecunix
Veiligheid bij het werken met virtuele betalingssystemen
Investeringen in HYIP
Hoe de winst gemaakt wordt
Risico's
HYIP: een betrouwbaarheidsanalyse
De eerste belegging maken
Het vervolg van de investeringscampagne
Gouden regels
 
 
 
 
Article

Investeringen in HYIP

Het vervolg van de investeringscampagne

Nog een belangrijke regel van een particuliere investreerder: het is niet aan te bevelen om de verkregen kapitalen voortdurend in ййn en hetzelfde project te beleggen. Elke dag van het bestaan van het project is een nieuwe stap op de weg naar zijn onvermijdelijke sluiting. Zoals we eerder al hebben gezien, staken zelfs de meest betrouwbare projecten vroeg of laat hun activiteiten. Wanneer de resourses van een lucratief investeringsprogrmma uitgeput zijn, staakt die onherroepelijk zijn activiteiten. Een eindeloze uitbreiding van het project is onmogelijk. Dat is een axioma. Daarom moet u vooral trachten de verkregen geldmiddelen zo effectief mogelijk te beleggen.

In de regel worden financiлle verliezen voornamelijk veroorzaakt doordat beleggers zich niet aan deze regel houden. Veel particluliere investeerders weten niet van ophouden, na winst te hebben gemaakt, beleggen ze die meteen weer en weer. En zo gaan ze door totdat het project al zijn mogelijkheden heeft uitgeput. Per slot van de rekening blijft de investeerder in verlies, het is nog mooi meegenomen, als hij er tenminste in slaagt de oorspronkelijke belegging terug te verdienen. De verdeling van de opbrengsten over nieuwe projecten is de meest effectieve manier om het risico te minimiseren.

Bestudeer lijsten met nieuwe projecten, voer een gedetailleerde analyse uit, kies de meest kansrijke en eerlijke projecten uit, beleg er vervolgens een deel van de verkregen opbrengsten in. Indien uw oorspronkelijke programma zijn activiteiten beлindigt, zult u nog altijd beleggingen bij andere projecten overhouden, waardoor u het geпnvesteerde geld terug kunt verdienen en winst blijven maken. De wens van de investeerders op de gebaande weg door te gaan en voortdurend op een plaats winst te blijven maken is te begrijpen, maar die heeft echter geen enkele invloed op de economische realiteit. Het project, dat gedoemd is te sluiten, zal vroeg of laat beslist sluiten. U moet alles aanwenden om zo weinig mogelijk van het sluiten van het programma te lijden.

Voor die particuliere investeerders, die zich willen verrijken, zonder zelfs aan een miniem risico bloot te staan, heeft het geen zin aan een HYIP deel te nemen. Hoge inkomens gaan altijd met hoge risico’s gepaard. Deelnemers aan lucratieve investeringsprogramma’s moeten er niet naar streven de risico’s te vermijden, daar het onmogelijk is. Maar ze moeten zich wel zoveel mogelijk inspannen om dat risico te minimiseren. En het minimiseren kan alleen, als het beschikbare kapitaal in verscheidene projecten wordt belegd.

Zelfs als u pas met HYIP’s begint te werken, moet u toch in verschillende projecten beleggen. En de verkregen opbrengsten moet u beslist over nieuwe programma’s herverdelen. Voor nieuwelingen heeft het geen zin al hun kapitaal te riskeren, bij veel projecten is de investeringsdrempel beperkt tot een bedrag van $1, $10 of $100. Leer het mechanisme van het functioneren van lucratieve investeringsprogramma’s kennen door “klein” te spelen. En pas wanneer u zich in de wereld van de HYIP’s leert oriлnteren, juist kapitalen investeren en herinvesteren leert kunnen, kunt u op “groot” spel overgaan.

Denk eraan, wie niet waagt, die niet wint. Vergeet echter niet, dat hij, die te veel risico’s neemt, naakt kan achterblijven. Hou zich streng aan de regels van een particuliere investeerder, en u zult beslist succesvol zijn. Een verstandig risico, dat is de basis van de overlevingstactiek in de veranderlijke en onvoorspelbare wereld van de High Yield Income Programs.

Download PDF

Disclaimer: We are in no way affiliated with any of the investment programs listed on our website. The information presented on our website is based on statistics and personal experience only. Please keep in mind that all HYIPs investments are highly risky. We do not recommend you to invest more than you can afford to lose.
Add Your Site | Link to Us | Currency Exchanges | About Us | Terms & Condition | FAQ | Sitemap | Partners
20998
18626101