ENDEITNLESPTJPCNKRRUPLFR HYIP Rater NewBie? Read Articles    Support  Report an error
logo
|
|
New York Moscow Tokyo
Members: 7365 ,  Today: 0
Przedmowa
Informacje oglne
Inwestowanie w Internecie
HYIP
Ponzee
Systemy płatnicze
E-gold
EvoCash
E-Bullion
INTGold
NetPay
GoldMoney
StormPay
Pecunix
Bezpieczeństwo podczas pracy z elektronicznymi systemami płatniczymi
Inwestycje w HYIP
Jak uzyskiwany jest dochd
Ryzyko
HYIP: ocena adekwatności
Dokonujemy pierwszej inwestycji
Kontynuacja kampanii inwestycyjnej
Złote reguły
 
 
 
 
Article

Inwestycje w HYIP


HYIP: ocena adekwatności

Zanim zainwestują Państwo pieniądze w interesujący Was projekt, konieczne jest przeanalizowanie każdego aspektu programu.

•  Wysokość regularnych wypłat pieniężnych.

•  Ograniczenia inwestycyjne.

•  Specyfika działalności.

•  Zaufanie do organizatorów projektu.

•  Wrażenie wywierane przez stronę internetową.

•  Sprawdzenie domeny.

•  Informacje kontaktowe.

•  Materiały i opinie na wyspecjalizowanych forach.

•  Pozycja na stronach, podających zestawienia ocen jakości.

•  Niezależne badania.

Zajmiemy się każdym z punktów.

A zatem w pierwszej kolejności konieczna jest ocena wysokości regularnych wypłat pieniężnych, tj. odsetków od zainwestowanego kapitału, które będą Państwu wypłacane przez administratorów projektu.

Najważniejsze to nie dać się nabrać na kuszące obietnice. Jeżeli program oferuje Państwu codzienne podwojenie zainwestowanej sumy, to bądźcie pewni, że ktoś ma zamiar Państwa oszukać. Średnia wysokość odsetków dla poważnych HYIP wynosi w przybliżeniu 3-4% dziennie. Mogą się zdarzać nieznaczne odchylenia, zarówno w stronę zmniejszenia, jak i zwiększenia. Ale 7-10% dziennie praktycznie jednoznacznie wskazuje na to, że program jest projektem Ponzee, a zatem pieniądze będą wypłacane inwestorom kosztem inwestycji nowych członków. Jak wyjaśniliśmy już wcześniej, podobne programy nie wróżą prywatnym inwestorom nic dobrego. W niektórych projektach organizatorzy mogą oferować zmienny zysk tygodniowy, oparty na wysokości dochodów programu. Z reguły tego rodzaju HYIP rzeczywiście prowadzą aktywną działalność ekonomiczną, dążąc do efektywnej akumulacji środków inwestorów, i nie są nastawione na oszukiwanie swoich klientów.

Statystyka świadczy o tym, że najpoważniejsze wysokodochodowe projekty inwestycyjne gwarantują comiesięczne wypłaty w wysokości 10-50%. Zresztą, w zależności od specyfiki działalności te cyfry mogą się zmieniać.

Kolejny aspekt to ograniczenia inwestycyjne. Rozumiane są przez nie ograniczenia dotyczące minimalnego i maksymalnego rozmiaru inwestycji. Wydawałoby się, że minimalny próg i brak maksymalnego wskazują na maksymalne otwarcie programu, na chęć współpracy z klientami o dowolnych możliwościach finansowych. Jednak, jak pokazuje praktyka, poważne projekty inwestycyjne zawsze wskazują minimalną wysokość wkładów i określają maksimum. Jeżeli ograniczenia inwestycyjne nie istnieją, warto pomyśleć, czy aby nie jest to projekt Ponzee i czy organizatorzy - przyciągając coraz większe i większe inwestycje - nie mają zamiaru wypłacać procentów wyłącznie ich kosztem.

Dane statyczne pokazują, że najpoważniejsze wysokodochodowe projekty inwestycyjne określają minimalną wysokość inwestycji na 25 USD i surowo ograniczają maksimum.

Praktycznie każdy projekt HYIP określa, za pośrednictwem jakiej formy działalności ekonomicznej będzie wytwarzany dochód. Wcześniej przywoływaliśmy już listę najpopularniejszych źródeł dochodów tego rodzaju programów inwestycyjnych, nie będziemy się więc powtarzać. Zaznaczymy jednak, że jeżeli na stronie internetowej programu napisano, iż "zajmuję się on handlem na giełdzie FOREX i innymi formami biznesu", muszą Państwo wiedzieć, że najprawdopodobniej natknęli się Państwo na Ponzee. Kierownicy poważnych programów, to zrozumiałe, nie są skłonni ujawniać wszystkich szczegółów swojej pracy - w świecie HYIP pojawia się wielu nieuczciwych "biznesmenów", zawsze gotowych pożywić się cudzym kosztem. Jednak wszystkie poważne programy posiadają ogólne schematy. Twórcy Ponzee rzadko zawracają sobie głowę opracowaniem skomplikowanych schematów, przecież i tak nie będą z nich potem korzystać. Oszuści zwykle ograniczają się do kilku fraz o tym, że zysk powstaje dzięki udanej grze na rynku walutowym. Natomiast kierownicy poważnych projektów zawsze starają się maksymalnie szczegółowo, choć oczywiście nie ujawniając nazw konkretnych firm i nazwisk współpracowników, wytłumaczyć inwestorowi, jak będą wykorzystywane jego oszczędności.

Jednak w praktyce HYIP zdarzały się także przypadki, kiedy projekty Ponzee sprytnie podszywały się pod uczciwe programy, ich administratorzy nawet rozsyłali klientom raporty o zachodzących wahaniach rynkowych i informacje o dokonywanych inwestycjach. W rezultacie te HYIP okazywały się fałszywkami, a inwestorzy tracili swoje kapitały.

Kolejny aspekt to zaufanie do organizatorów projektu. Warto uważnie przestudiować wiadomości, które administratorzy pozostawiają na forum swojego projektu, przeanalizować ogłoszenia. Niech Państwo zwrócą uwagę, ile czasu spędzają organizatorzy na forum projektu. Jeśli przekonują oni, że zajmują się biznesem, to powinni mieć tylko trochę wolnego czasu. W przypadku, jeżeli administratorzy siedzą na forum od rana do wieczora, trzeba się zastanowić, czy nie są oni aby oszustami.

Wrażenie, jakie sprawia strona internetowa, to jeden z najważniejszych aspektów, pozwalających ocenić stosunek kierownictwa projektu do swojego interesu. Dobra konstrukcja, własna domena, funkcjonalny design, wygodne i efektywne środki komunikacji, niewątpliwie nie mogą być jednoznaczną gwarancją uczciwości administratorów programu, ale wskazują co najmniej na to, że poważnie odnoszą się oni do swojego projektu i zainwestowali weń niemałą ilość pieniędzy. W przypadku, jeżeli strona internetowa projektu założona została na bezpłatnym serwerze, nie posiada normalnego designu, zawiera ukradzioną gdzieś treść - to wszystko wskazuje na fakt, że administratorzy niepoważnie traktują swój program, nie zechcieli zainwestować weń swoich pieniędzy. Warto dwa razy pomyśleć, zanim zainwestuje się swoje oszczędności w tego rodzaju projekt.

Jeżeli projekt posiada swoją własną domenę, niech Państwo koniecznie sprawdzą ją przy pomocy specjalnego serwisu "whois" ( http://www.nic.com/ ). Można się tutaj dowiedzieć wszelkich szczegółów rejestracyjnych, znaleźć informację kontaktową, imię i nazwisko człowieka, który zarejestrował domenę. Oczywiście ta metoda nie daje żadnych gwarancji, ponieważ wiele domen rejestrowanych jest anonimowo i oszuści mogą bardzo łatwo podstawić fałszywe informacje. Należy uważnie przestudiować dane, oferowane przez serwis "whois", i zestawić je z posiadana już przez Państwa informacją o założycielach projektu.

Im więcej prezentują organizatorzy możliwości nawiązania kontaktu z nimi, tym wyższe powinno być zaufanie wobec projektu. Możliwość bezpośredniego przedyskutowania z kierownictwem programu jego szczegółów i niuansów gwarantuje przynajmniej to, że administratorzy zainteresowani są obopólnie korzystną współpracą. Zresztą często kierownicy wysokodochodowych projektów inwestycyjnych starają się zachować anonimowość. W warunkach współczesnego biznesu jest zupełnie normalne i nie można tego traktować jako jednoznacznego dowodu nieuczciwych zamiarów.

W sposób jak najbardziej uważny niech Państwo śledzą specjalistyczne fora internetowe, poświęcone wysokodochodowym projektom inwestycyjnym. Z reguły odwiedza je wielu doświadczonych inwestorów, którzy zdążyli już wziąć udział w niejednym programie. Jest to szczególnie istotne dla nowicjuszy, dopiero co zaczynających zajmować się inwestowaniem on-line . Dzięki dyskusjom na forach internetowych można dowiedzieć się o poważnych niedociągnięciach interesujących Państwa HYIP, zapoznać się z opiniami dotychczasowych uczestników projektu. Fora HYIP stanowią źródło najświeższej chyba i obiektywnej informacji; w żadnym wypadku nie należy ich lekceważyć.

Po przeanalizowaniu informacji na stronach internetowych, oferujących zestawienia jakości programów, mogą się Państwo dowiedzieć, czy dany program wypłaca w chwili obecnej procenty i jak długo już istnieje. Zresztą dane te mają mniejszą wartość niż informacje z forów internetowych, ponieważ nie ma żadnych gwarancji, że projekt, wypłacający odsetki dzisiaj, będzie je wypłacać także i jutro.

Istnieje wreszcie możliwość sprawdzenia HYIP przez niezależne organizacje. Zresztą w dzisiejszych czasach metoda jest coraz częściej stosowana przez nowe projekty wysokodochodowe w celu uzyskania dodatkowej reklamy i możliwości wyróżnienia się spośród szeregu innych programów. W celu przeprowadzenia takiej kontroli kierownictwo projektu powinno udostępnić realne dane kontaktowe (adres i telefon); następnie niezależne organizacje przeprowadzają analizę przedstawionych danych i podsumowują wyniki. Nierzadko zdarzały się przypadki, kiedy kierownicy HYIP podawali lewe adresy (na przykład adres supermarketu albo parkingu) i otrzymywali od niezależnej organizacji ocenę aprobującą. Dzieje się tak przez to, ze wiele organizacji sprawdza po prostu fakt istnienia podanego adresu, nie zajmując się innymi aspektami działalności podmiotu.

Jednym słowem, żaden z wyżej przedstawionych aspektów nie może w sposób pewny wskazać na to, czy dany projekt jest fałszywką, czy poważnym przedsięwzięciem. Tylko przestudiowanie całości tych czynników pozwala dać mniej więcej adekwatną ocenę.

Istnieje wzór, pozwalający oszacować przybliżony czas trwania projektu.
Czas funkcjonowania projektu = (SD + SH + KR) * (NO + NF + WD + GAR) * (NKI + SKW + SKR) *365 / ((KI / SV) * (KO + RT + 1) * (KS + STR)*100000)

gdzie:

SD - przybliżony koszt designu;

SH - koszt hostingu;

KR - wydatki na kampanię reklamową;

NKI - obecność danych kontaktowych;

SKW - zgodność podanych danych kontaktowych z informacją, oferowaną przez serwis "whois";

SKR - zgodność podanych danych kontaktowych z realnymi adresami i numerami telefonicznymi;

NF - istnienie forum internetowego, jakość jego opracowania;

KO - ilość pomyłek w zawartości tekstowej strony internetowej;

RT - rozbieżności w tekście (jeżeli treść została skradziona z różnych stron internetowych lub napisana "od rzeczy", to w tekście będzie mnóstwo niezgodności);

KI - dynamika wzrostu ilości inwestorów w ciągu pierwszego tygodnia istnienia projektu;

SV - sumy wkładów;

WD - informacja o działalności biznesowej, dzięki której program osiąga zyski, subiektywna ocena adekwatności danych;

GAR - istnienie gwarancji;

KS - ilość osób, zajmujących się obsługą projektu;

STR - miejsce dyslokacji projektu;

NO - istnienie biura.

Każdy z wymienionych powyżej parametrów ma swoją wagę; podstawiając wskaźniki kolejno do wzoru, uzyskamy przybliżony okres funkcjonowania projektu. Wzór ten był wielokrotnie weryfikowany w praktyce i odzwierciedlał zgodność wyliczeń w około 86% wszystkich przypadków. Zakłócenia w ocenie zachodzą przeważnie wtedy, kiedy poważni właściciele ukrywają dane kontaktowe z powodów, nie mających związku z działalnością HYIP.

Download PDF

Disclaimer: We are in no way affiliated with any of the investment programs listed on our website. The information presented on our website is based on statistics and personal experience only. Please keep in mind that all HYIPs investments are highly risky. We do not recommend you to invest more than you can afford to lose.
Add Your Site | Link to Us | Currency Exchanges | About Us | Terms & Condition | FAQ | Sitemap | Partners

All Rights Reserved 2008-2020 HYIPRATER.NET

20989
18626092