ENDEITNLESPTJPCNKRRUPLFR HYIP Rater NewBie? Read Articles    Support  Report an error
logo
|
|
New York Moscow Tokyo
Members: 7365 ,  Today: 0
Przedmowa
Informacje oglne
Inwestowanie w Internecie
HYIP
Ponzee
Systemy płatnicze
E-gold
EvoCash
E-Bullion
INTGold
NetPay
GoldMoney
StormPay
Pecunix
Bezpieczeństwo podczas pracy z elektronicznymi systemami płatniczymi
Inwestycje w HYIP
Jak uzyskiwany jest dochd
Ryzyko
HYIP: ocena adekwatności
Dokonujemy pierwszej inwestycji
Kontynuacja kampanii inwestycyjnej
Złote reguły
 
 
 
 
Article

Informacje ogólne


Inwestowanie w Internecie


Istnieje ogromna ilość wariantów inwestowania kapitału. Można umieścić oszczędności w banku, można nabyć akcje znanej firmy, można zakupić dzieła sztuki albo nieruchomości. Jednak, jak wiadomo, wielu potencjalnych prywatnych inwestorów nie posiada kapitału, wystarczającego dla dokonania efektywnego wkładu: nieruchomość, dzieła sztuki, akcje korporacji-gigantów wszystko to jest dla nich mało dostępne. A bankowe procenty od niedużych sum będą po prostu śmieszne.

Co więc ma zrobić prywatny inwestor? Od gry na serio jest on raczej odizolowany, a drobne wkłady nie zapewniają niczego oprócz bólu głowy i zmarnowanego niepotrzebnie czasu. Na pomoc prywatnym inwestorom przychodzą tak zwane HYIP (High Yield Income Programs, wysokodochodowe programy inwestycyjne). Posługując się specjalnymi serwisami internetowymi, inwestują Państwo określoną sumę pieniędzy (próg wejściowy z reguły jest dość niski), a następnie w ciągu umówionego okresu otrzymują Państwo odsetki od swojego wkładu. Odsetki wypłacane są albo codziennie, albo co tydzień, albo też co miesiąc. Stawki wahają się od 0,3% do 3% dziennie. Inwestor odbija sobie w krótkim czasie całą włożoną sumę, a następnie zaczyna otrzymywać czysty zysk.

Czy HYIP są korzystne? Tak, bezwarunkowo. Inwestor prywatny praktycznie nie ma możliwości efektywnie zainwestować niedużą sumę pieniędzy i w stabilny sposób otrzymywać dzięki niej wysokie dochody. Osoba prywatna, nie dysponująca wystarczającym kapitałem finansowym, reputacją, poważnymi partnerami w interesach, sprawdzonymi schematami i niezbędnymi kontaktami jest praktycznie całkowicie odizolowana od poważnej działalności inwestycyjnej i gry na serio na giełdzie. Biorąc udział w HYIP, inwestor prywatny otrzymuje swego rodzaju pośrednika, który dysponując wszystkimi brakującymi klientowi umiejętnościami i możliwościami będzie zamiast niego lokować środki pieniężne.

Czy udział w HYIP wiąże się z ryzykiem? Tak, to zrozumiałe. Jak każda działalność inwestycyjna, wysokodochodowe programy inwestycyjne są przedsięwzięciem ryzykownym. Nikt nigdy nie może zagwarantować, że środki, rozlokowane przez organizatorów HYIP pomiędzy tymi czy innymi projektami, w rzeczywistości przyniosą maksymalny zysk. Jednak wykwalifikowani specjaliści, którzy opracowują wysokodochodowe systemy, zawsze dodatkowo się zabezpieczają. Część środków przeznaczana jest na maksymalnie bezpieczne instrumenty finansowe, co gwarantuje inwestorom co najmniej zachowanie całości ich wkładów.

Download PDF

Disclaimer: We are in no way affiliated with any of the investment programs listed on our website. The information presented on our website is based on statistics and personal experience only. Please keep in mind that all HYIPs investments are highly risky. We do not recommend you to invest more than you can afford to lose.
Add Your Site | Link to Us | Currency Exchanges | About Us | Terms & Condition | FAQ | Sitemap | Partners

All Rights Reserved 2008-2020 HYIPRATER.NET

20989
18626092