ENDEITNLESPTJPCNKRRUPLFR HYIP Rater NewBie? Read Articles    Support  Report an error
logo
|
|
New York Moscow Tokyo
Members: 7365 ,  Today: 0
Przedmowa
Informacje oglne
Inwestowanie w Internecie
HYIP
Ponzee
Systemy płatnicze
E-gold
EvoCash
E-Bullion
INTGold
NetPay
GoldMoney
StormPay
Pecunix
Bezpieczeństwo podczas pracy z elektronicznymi systemami płatniczymi
Inwestycje w HYIP
Jak uzyskiwany jest dochd
Ryzyko
HYIP: ocena adekwatności
Dokonujemy pierwszej inwestycji
Kontynuacja kampanii inwestycyjnej
Złote reguły
 
 
 
 
Article

Inwestycje w HYIP


Ryzyko


Dla prywatnego inwestora niedostępne są praktycznie wszystkie warianty pozbawionego ryzyka inwestowania. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli komuś się zachce zainwestować pieniądze i w ciągu krótkiego czasu osiągnąć z nich wysokie dochody, to tak czy inaczej będzie musiał zaryzykować. Można oczywiście zdeponować pieniądze w banku, ale inwestor prywatny rzadko dysponuje na tyle wysokim kapitałem, żeby przy pomocy bankowych procentów zbić fortunę. Dlatego jedynym wyjściem pozostaje inwestowanie pieniędzy w wysokodochodowe projekty o dużym stopniu ryzyka.

Do programów, z inwestycjami w które wiąże się duże ryzyko, zawsze należy podchodzić rozumnie. W pierwszej kolejności trzeba postarać się, żeby nie wpakować się w fałszywy projekt albo piramidę finansową. Konieczne jest uważne przestudiowanie wszystkich parametrów programu i dopiero potem rozpoczynać działalność inwestycyjną.

Sytuacja jednak komplikuje się przez to, że nawet uczciwe projekty czasami upadają. Na przykład w przypadku, jeżeli organizatorzy nie byli w stanie prawidłowo rozkręcić programu albo pechowo zagrali na rynku walutowym, zaryzykowawszy przy tym wszystkie zgromadzone środki finansowe.

Istnieje szereg prawił i niuansów, dzięki przestudiowaniu których prywatny inwestor otrzymuje możliwość zminimalizowania ryzyka. Zatrzymamy się przy tym zagadnieniu trochę dłużej.

Natura wysokodochodowych projektów inwestycyjnych polega na tym, że praktycznie wszystkie one w pewnym momencie kończą swoje funkcjonowanie. Programy-piramidy upadają, grzebiąc pod sobą wszystkie inwestycje klientów; poważne HYIP, po rozliczeniu się z inwestorami, zamykają swoją działalność. Oczywiście wszystkie "uczciwe" projekty opracowywane są z maksymalną dozą profesjonalizmu i obliczone są na maksymalnie długi okres działania. Ale często konieczność zamknięcia dyktowana bywa przez obiektywne przyczyny ekonomiczne, przezwyciężyć które jest bardzo trudno.

Standardowy cykl funkcjonowania wysokodochodowych projektów inwestycyjnych składa się z czterech faz: fazy opłacalności, fazy wzrostu, fazy nasycenia i fazy upadku. Opowiemy o każdej z nich.

Faza opłacalności - to narodziny projektu. Twórcy dowolnego projektu wysokodochodowego muszą włożyć weń pewną sumę pieniędzy. Po pierwsze na stworzenie estetycznej i funkcjonalnej strony internetowej, opracowanie jej treści, rejestrację w płatnych systemach, oferujących zestawienia ocen jakości, na reklamę. Wszystko to kosztuje, a ponieważ zysku projekt jeszcze nie przynosi, to niniejsza faza zawsze jest niedochodowa. Na jej podstawie nie można oceniać pomyślności projektu, chociaż pośrednie oznaki tego, że projekt okaże się aferą, mogą być już zauważalne. Na przykład jeżeli strona internetowa projektu rozmieszczona jest na bezpłatnym serwerze hostingowym albo cała zawartość strony została skradziona z innego źródła, to może to wskazywać na to, że przyszłość programu nic organizatora nie obchodzi i ma on po prostu zamiar zebrać pieniądze i zlikwidować program.

Faza wzrostu - początek funkcjonowania projektu. Pojawiają się pierwsi inwestorzy, którzy starają się przyciągnąć dodatkowych klientów w celu otrzymania premii za pozyskanie klientów. W którymś momencie projekt przekracza granicę opłacalności i zaczyna przynosić realny dochód. Sukces projektu na tym etapie zależy od spektrum stosowanych w celu pozyskania klientów technik. Bezpośrednią wskazówką, że organizatorzy planują dalsze utrzymywanie programu, są różnego rodzaju akcje strategiczne, np. takie, jak dodatkowa suma wpłacana na konto każdej nowej osoby, która zarejestruje się w projekcie.

Faza nasycenia - najspokojniejszy etap w funkcjonowaniu wysokodochodowego projektu inwestycyjnego. W czasie tego etapu trwa stabilny napływ inwestycji, program przynosi maksymalny zysk, klienci regularnie otrzymują odsetki.

Faza upadku jest fazą kluczową dla dalszego funkcjonowania programu. Charakteryzuje się ona tym, że użytkownicy tracą zainteresowanie projektem, napływ nowych inwestycji sprowadza się do minimum, odpowiednio więc program przestaje się rozwijać. Wszystkie fałszywe projekty w ciągu kilku dni po wejściu w fazę upadku zamykają się, przestają wypłacać odsetki i znikają bez śladu. Natomiast twórcy poważnych programów starają się przedsięwziąć szereg akcji taktycznych, chcąc wyciągnąć projekt ze stagnacji.

Analizując zachowanie HYIP w fazie upadku, można wyciągnąć wnioski na temat perspektyw inwestowania pieniędzy w projekt. Jeśli program ominął punkt krytyczny, nadal funkcjonuje i przynosi inwestorom zysk, to mogą być Państwo pewni, że jest to poważne przedsięwzięcie biznesowe, zorientowane na obopólnie korzystną współpracę. Dowiedzieć się o wejściu w fazę upadku można, śledząc dynamikę reklamy. Kiedy tylko zainteresowanie użytkowników zaczyna spadać, organizatorzy projektu rozwijają burzliwą aktywność agitacyjną: piszą listy do uczestników programu, rejestrują się w nowych katalogach, pozostawiają wpisy na forach i w internetowych księgach gości.

Oczywiście inwestor powinien dążyć do tego, żeby wyjaśnić perspektywy projektu jeszcze zanim wejdzie on w fazę kryzysową. Pomyślne przezwyciężenie fazy upadku może posłużyć za sygnał dla tych, którzy mają zamiar włączyć się do programu już na nowym etapie. A co mają zrobić ci, którzy planują wziąć udział w projekcie od chwili jego startu? Tym inwestorom zaleca się dokładne przeanalizowanie wybranego HYIP na samym początku jego działalności oraz inwestowanie pieniędzy dopiero wtedy, kiedy przekonają się o solidności programu.

Download PDF

Disclaimer: We are in no way affiliated with any of the investment programs listed on our website. The information presented on our website is based on statistics and personal experience only. Please keep in mind that all HYIPs investments are highly risky. We do not recommend you to invest more than you can afford to lose.
Add Your Site | Link to Us | Currency Exchanges | About Us | Terms & Condition | FAQ | Sitemap | Partners

All Rights Reserved 2008-2020 HYIPRATER.NET

20989
18626092